Με την αρ. πρωτ. 208/11-02-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ)  στην επιχείρηση «ΑLI ARSHAD του  KHALIL, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΑΘΗΝΑ» διότι κατά την διάρκεια αγορανομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στις 31/1/2019 διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής  σε προϊόντα του εντός του καταστήματος (βαλίτσες) κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (Υ.Α. 91354/17).