Με την αρ.πρ. 2124/2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000€ (χιλίων ευρω)στην επιχείρησηΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΛ. ΜΑΡΙΑ, ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ, ΑΛΙΠΕΔΟΥ 38, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 25/10/2019, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προιόν “ΚΑΛΑΜΑΚΙ” στη προθήκη του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.