Σύμφωνα με την υπ.αρ.2144/21-4-20 απόφαση, το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής ενότητας ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ(500 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση ««ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ.ΑΕ-ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 284 ΚΑΛΛΙΘΕΑ” βάσει του άρθρου 20 παρ.7ΣΤ του ΦΕΚ 2983/Β/30-8-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας στις 13/04/20 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι κατά την ημέρα του ελέγχου, στη μηχανή του κιμά υπήρχε ποσότητα 0,210 kg ΩΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ(ΒΟΕΙΑ ΣΠΑΛΑ Α/Ο), κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ.6 του ΦΕΚ 2983/Β/30-8-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ.