Με την υπ’αρ. 21499/23-12-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 5 της Υ.Α. Α2-718/31-7-14 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.2 Ν.4177/13, στην επιχείρηση «HUANG XUEHAI του DAI CAI-EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» , επειδή, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 14-12-2016 από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στο υποκατάστημα της προαναφερόμενης επιχείρησης (Λ.Ελευθερίας 14, στον Άλιμο), διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν ανέγραφε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ότι τα είδη «γαρίδες, κρεατοπιτάκια και πιτάκια με γέμιση γαρίδας» ήταν κατεψυγμένα, κατά παράβαση του άρθρου 91 παρ. 4β της Υ.Α. Α2-718/31-7-14.