( Άρθρο 29 παράγραφος 4 της Υ.Α 91354/24-08-2017)

Με την υπ’αρ. 215/28-01-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Δυτικού τομέα επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων (2000.00) ευρώ στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με έδρα ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΤ31 ΣΙΝΔΟΣ, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήσανε ελεγκτές της υπηρεσίας μας σε υποκατάστημα της παραπάνω επιχείρησης επί της οδού Ι.Οδός και Ψαρρών στο Αιγάλεω στις 15/01/2021 για την εφαρμογή των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν ο κωδικός παρτίδας παραγωγής στην πινακίδα πώλησης σε 4 είδη κηπευτικών χύμα διάθεσης και συγκεκριμένα σε λεμόνια, Πορτοκάλια, πιπεριές και μήλα κατά παράβαση του άρθρου 29 §4 της Υπ. Απόφασης 91354/24-08-2017(ΦΕΚ 2983/30-08-2017).