Με την υπ’ αριθ. 21673/14-12-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00), στην εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.  για παράβαση των διατάξεων  της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Στ. Καραγιώργη 18 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής στις 03-12-2018, διαπιστώθηκε διαφορετική τιμή χρέωσης στο ταμείο απο αυτή που αναγραφόταν στην πινακίδα στο σημείο έκθεσης ενός προιόντος, κατά παράβαση του άρθρου 2§9  των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., όπου τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 14γ της με αριθ. 91354/2017 Υ.Α. με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ ανά κωδικό προιόντος. Το ανωτέρω συνολικό ποσό προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/13 έχει τριπλασιαστεί λόγω περίπτωσης επανειλημμένης υποτροπής.