ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2197/03-08-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 1000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΤΙΦΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ Κυδαθηναίων 30 – Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 26-07-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη αναγραφής κατεψυγμένων στον τιμοκατάλογο «TAKEAWAY» της επιχείρησης για τα προϊόντα «Σφολιάτες-Σνακ» & «πατάτες τηγανιτές», τα οποία βρέθηκαν στην κατάψυξη της επιχείρησης.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 § 4β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.