Με την με αρ. πρωτ. 2217/18-3-2016 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για παραπλανητικά στοιχεία σε ένα τιμολόγιο στην επιχείρηση ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., με έδρα στο Κορωπί 1ο χλμ. Λ. Κορωπίου Βάρης, Οδός Δημοκρίτου 1, ΤΚ19400, για παράβαση του άρθρου 101 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718(ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014) ΔΙΕΠΠΥ και του άρθρου 13 του Ν.4177, που τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 6β του άρθρου 101 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, διότιη Υπηρεσία ύστερα από έλεγχο που διενήργησε στις 2/3/2016 στο υποκατάστημα της επιχείρησης ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 54 & Αγίου Παύλου στο Περιστέρι, διαπίστωσε ότι επί του υπ.αριθμ.99-385-28/2/2016 τιμολογίου εκδόσεως της επιχείρησης ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. αναγραφόταν ένα είδος ψαριού με εμπορική ονομασία ΚΡΑΝΙΟΣ και επιστημονική ονομασία UMBRINACIRROSSA, η οποία αντιστοιχεί στο είδος με εμπορική ονομασία ΜΥΛΟΚΟΠΙ, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Απόφασης 1750/32219 (ΦΕΚ 475/Β’/27-3-2015).