Με την υπ’αρ. 22210/29-12-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης-Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€), σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 7 της Υ.Α.Α2-718/31-7-2014 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.4177/13, στην επιχείρηση «ΦΑΡΜΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι.Κ.Ε.», με έδρα στην Αργυρούπολη (οδός Κύπρου 63 ), επειδή μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας στις 22-12-2016 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στην Αργυρούπολη, επί της οδού Κύπρου 63, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ Α/Ο (FAO 34 ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ) κατεψυγμένος, με barcode 2672741003381, η τιμή πώλησης της συσκευασίας, όπως χτυπήθηκε στην ταμειακή μηχανή, δεν αναφερόταν στο καθαρό στραγγισμένο βάρος του προϊόντος, αλλά αναφερόταν στο μικτό βάρος που ζύγιζε το προϊόν όταν ζυγίστηκε στην ταμειακή μηχανή του καταστήματος, κατά παράβαση της παραγράφου 6β του άρθρου 49 της Υ.Α. Α2-718/31-7-2014.