Με την υπ’ αρ. 2241/2-3-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖ. ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗΣ» με έδρα στην οδό Αγίου Νικολάου 18 στη Σαλαμίνα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 22/2/2018 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε η μη αναγραφή  επί του τιμοκαταλόγου της επιχείρησης της ένδειξης «κατεψυγμένο» για το προϊόν «σουφλέ σοκολάτας», το οποίο βρέθηκε σε χώρο κατάψυξης της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).