Με την αρ. πρωτ. 2291/22-10-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ)  στην επιχείρηση «ΚΟΥΤΣΟΣ ΒΛ. ΑΡΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΚΑΦΕ, Υπ/μα: Μ. Αναλάτου 52-54, Ν. Κόσμος, 1174, ΑΦΜ:064698238, Δ.Ο.Υ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» διότι κατά την διάρκεια αγορανομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στις 11/10/2018 διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών σε προϊόντα εντός του ψυγείου του καταστήματος (γάλατα) κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (Υ.Α. 91354/17).