Με την αρ. πρωτ. 2296/26-10-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΚΡΑΣΣΑ Μ. ΣΟΦΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Ταυγέτου 60, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 17-10-2018, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προιόν διατίμησης «νερό» 500 ml, 0,40 λεπτά αντί του ορθού 0,35 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 115 § 4 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.