Με την αρ. πρωτ. 2308/10-04-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000,00€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΠΑΡΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 29/03/2018 στην παραπάνω επιχείρηση, που βρίσκεται στη διεύθυνση Κεφαλληνίας & 25ης Μαρτίου 56 στην Πετρούπολη, διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση Μόσχου χωρίς να έχει αναρτηθεί στην προθήκη του καταστήματος η ετικέτα – ταυτότητα του ζώου με τα στοιχεία του, κατά παράβαση του άρθρου 16§1 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), που τιμωρείται με πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 16§7Α της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.