Σύμφωνα με το υπ.αρ.2309/10-6-21 έγγραφο, το Τμήμα Εμπορίου της ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500 ΕΥΡΩ), στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε-ΑΧΙΛΛΕΩΣ 10 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ» βάσει του άρθρου 20 παρ.7.ΣΤ  της  αριθ. 91354/24-08-2017 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ-ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 02-06-2021 στο ανωτέρω υποκατάστημα, στη μηχανή του κιμά βρέθηκε υπόλειμμα 890γρ του προϊόντος νωπή  βόεια λάπα στήθος Α/Ο , ελληνικής προέλευσης, με τιμή κιλού 8,65€ , κατά  παράβαση του άρθρου 20 παρ.6 της αριθ. 91354/24-08-2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ-ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17.