Με την με αριθ. 2310/29-03-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000,00) στην εταιρεία D.S.S. (πρατήριο υγρών καυσίμων) για παράβαση των διατάξεων της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), διότι κατα τη δειγματοληψία καυσίμων που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της Υπηρεσίας στο ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων στο Ν. Ψυχικό στις 20-03-2019, δεν βρέθηκε και δεν παραδόθηκε το δείγμα βυτιοφόρου για το είδος καυσίμου ‘πετρέλαιο θέρμανσης’, γεγονός που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 4Α της Υ.Α. 91354/2017.