Με την με αριθ. 23328/09-01-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00), στην εταιρεία ΜΑΡΓΕΤΗΣ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Πλαστήρα 3 στη Μεταμόρφωση στις 28-12-2018, διαπιστώθηκε η διατήρηση και έκθεση για πώληση έτοιμου μη προσυσκευασμένου κιμά, κομμένου εκ των προτέρων, κατά παράβαση του άρθρου 20§1 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ ανά παράβαση. Το ανωτέρω συνολικό ποσό προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/13 έχει διπλασιαστεί λόγω επανειλημμένης υποτροπής.