Με την υπ’αρ.23398/30-12-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.14γ. της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση “ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ- ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ Ο.Ε.” [έδρα:Αλεξιουπόλεως 34 στην Αργυρούπολη], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 23.12.2014, στο κατάστημα της παραπάνω επιχείρησης που βρίσκεται στην Αργυρούπολη(Αλεξιουπόλεως 34), διαπιστώθηκε ότι στο προϊόν Υποκατάστατο κρέμας σαντιγί στιγμιαίας “ COMPLEAT Melita” η τιμή χρέωσης στο ράφι λιανικής (2, 57€) ήταν διαφορετική από την τιμή χρέωσης του προϊόντος στην ταμειακή μηχανή (2,70€), κατά παράβαση του άρθρου 2 παραγρ. 9, της Υ.Α. Α2-718/2014.