Με την αρ. πρωτ.2346/1-11-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΒΕΝΕΡΗΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 51ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, Λένορμαν & Αλικαρνασσού 20-28, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 22-10-2018, διαπιστώθηκε υπέρβαση της τιμής πώλησης για το διατιμημένο είδος:  ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  που είχε αναγραφόμενη τιμή πώλησης 0,50€/τεμ αντί του ορθού 0,40€/τεμ. κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 115 § 4 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.