ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2404/30-10-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΑΡΤΙΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Ε.Ε. – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ, Κανάρη 24 – Κολωνάκι Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 20-10-2015,διαπιστώθηκε έλλειψη αναγραφής κατεψυγμένων στα σφολιατοειδή στη βιτρίνα του καταστήματος, τα οποία βρέθηκαν στους καταψύκτες της επιχείρησης κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.