ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2404/09-09-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

TRIPLETS ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡ. ΕΥΘΥΝΗΣ, Σκουφά 67 & Σίνα 17, Κολωνάκι, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 29-08-2016, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ Hamburger με μπέϊκον, τυρί, τσένταρ, μαρούλι και τομάτα περιέχει μοσχαρίσιο μπιφτέκι το οποίο ευρέθη στον καταψύκτη του καταστήματος και δεν αναγράφεται στον τιμοκατάλογο ως κατεψυγμένο ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4177/13 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 91 § 4β. των καν. ΔΙΕΠΠΥ.