Με την αρ. πρωτ. 2409/13-10-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΚΟΖΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, Σταδίου 65 & Πλ. Ομονοίας, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 04-10-2017, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προιόν «λουξ σόδα» σε πλαστική  συσκευασία 330mlμε LOT 655.23.57 και ημ. Λήξης 24-12-2017 ως μεμονωμένο προϊόν αν και αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας και έφερε σήμανση «ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ», κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 § 5 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. για την οποία, σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ.9Α, εδάφιο ii του ιδίου άρθρου προβλέπεται συνολικό διοικητικό πρόστιμο 1.000€. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ανωτέρω ποσό βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 ορίζεται στο διπλάσιο, ήτοι στις 2.000€, επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει υποπέσει δύο φορές στην ίδια παράβαση εντός τριετίας.