Με την αρ. πρωτ. 2410/11-10-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΡΟΥΜΑΝΟ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, Πειραιώς 1, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 04-10-2017, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προιόν «coca cola light» με BC  5449000050205 και ημ. Λήξης 21-08-2017 ενώ είχε περάσει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Επιπλέον δεν είχε ταμπέλα ότι διέθετε προιόντα με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.