Με την αρ. πρωτ. 2422/13-10-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΡΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ, Πλ. Ομονοίας 10, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 05-10-2017, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε  προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας αν και είναι χώρος ομαδικής εστίασης. Συγκεκριμένα βρέθηκε στο ψυγείο προς πώληση το προϊόν LIPTONGREENICETEALEMONFLAVOUREDσε μεταλλική συσκευασία 330mlμε LOT 19431N160564Xμε ημερομηνία λήξης 16/05/2017, κατά παράβαση του  άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 4 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.