ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2422/30-10-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΙΕΡΗ & ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 21-10-2015, διαπιστώθηκε μη ύπαρξη τιμοκαταλόγου διατιμημένων προϊόντων στο κυλικείο. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 7 και 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με την Υ.Α 78649/15 (ΦΕΚ 1581/Β’/28-7-15).