Με την αρ. πρωτ. 2438/17-10-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 9.000 € (εννέα χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση SUPERMARKETΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Υπ. Αθηνάς 14 & Αβραμιώτου, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 09-10-2017, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στα κάτωθι προιόντα: 1. Φακές Αροσις Καστοριάς 500 grμε BC 5200101472019 2. Σοκολατάκια promiminiγάλα με BC 5202460055827 3. Λαζάνια BarillaUOVOμε BC 8076800376999, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.