Με την αρ. πρωτ. 2439/20-10-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, υποκ. Αθηνάς 62 – Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 09-10-2017, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι : α) Έλλειψη πινακίδας τιμής για το προϊόν «ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ» με BC 5202576358584 , β) Το προϊόν «ΑΕΤ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΛΕΥΚΑ ΟΒΑΛ ΜΕΓΑΛ2Τ» με BC 4042448236272, είχε τιμή στην απόδειξη λιανικής 3,75€ ενώ στο ράφι πινακίδα τιμής 3,70€ (διαφορά προς είσπραξη 0,05€),  κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 § 1 και 2 § 9 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. αντίστοιχα.