Με την αρ. πρωτ. 2472/20-10-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΧΗΤΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΚΟΡΑΗΣ» Ιπποκράτους 35 – Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 12-10-2017, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προϊόν «τούρτες» που εντοπίστηκαν σε βιτρίνα-ψυγείο εντός  του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.