Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις 3/4/2018 από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου, στο κρεοπωλείο ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ, που βρίσκεται στην Αγία Βαρβάρα, Παλαιών Πατρών Γερμανού 82, επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.2481/13-4-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€), διότι από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση του κρέατος «ΕΛΙΑ ΒΟΕΙΟ ΝΤΟΠΙΟ Α/Ο 8,98» χωρίς να έχει αναρτηθεί στη βιτρίνα του καταστήματος η ετικέτα – ταυτότητα του ζώου με τα στοιχεία του. Η μη ανάρτηση της ετικέτας του ζώου στα ελληνικά με πλήρη στοιχεία για την γέννηση, τις χώρες εκτροφής και την χώρα σφαγής του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας, καθώς και λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία στο σημείο πώλησης, αποτελεί παράβαση του άρθρου 16§1 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) και τιμωρείται με πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 16§7Α της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.