Με την αρ. πρωτ. 2484/12-12-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ALAHLAM ALAHLAM O.E. MINIMARKET», Αγ. Μελετίου 112, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 02-12-2019, διαπιστώθηκε ότι είχε προς πώληση το προιόν “PICLED EGGPLANT” 1.000 gr MEBC 6994599363377 (ΤΕΜΑΧΙΑ 4) ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 5ος 2019 κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.