Με την αρ. πρωτ. 2504/13-12-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Κ. ΠΥΡΓΑΣ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ, Ευτυχίδου 32, Παγκράτι διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 05-12-2019, διαπιστώθηκε  Α. ότι διέθετε περιέκτη (κυτίο) Νο 2 βάρους 50 γρ. αντί του ορθού μεγίστου επιτρεπτού βάρους 40 γρ. κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 § 6 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. και Β. έλλειψη ενδείξεων «κατεψυγμένο» για τα προιόντα: σφολιάτες και γλυκά κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1Γ των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.