Με την αρ. πρωτ. 2526/27-10-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδες ευρώ) στην επιχείρηση HASNAT ABUL ABDULL – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΨΙΛΙΚΑ, Αγίου Μελετίου 71 – Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-10-2017, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι : α) Το προϊόν «μπισκότα γεμιστά Παπαδοπούλου» πωλούνταν ως μεμονωμένο προϊόν ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας. Στοιχεία προϊόντος LT37088-03/18, β) Μη αναγραφή ενδείξεων σε προσυσκευασμένο «ρύζι για πιλάφι»  κατά παράβαση των άρθρων 10 και 6 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τα άρθρα 78 § 5 και 10 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. αντίστοιχα.