ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 253/17-02-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ, Βασιλικής 2 & Παν. Σκουζέ & Λιμπονα – Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 11/02/2015, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ότι οι κεφτέδες ήταν κατεψυγμένοι, ενώ αυτοί βρέθηκαν στον καταψύκτη του καταστήματος.

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση των άρθρων 7 & 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 91§ 4β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.