Με την αρ. πρωτ. 2530/27-10-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση ZEINABMOHAMKHATIB, Δροσοπούλου 147, Αθήναδιότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-10-2017, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών στα αναψυκτικά εντός του ψυγείου – βιτρίνα κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.