Σύμφωνα με την υπ.αρ.2532/11-4-19 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Νοτίου τομέα Αθηνών, επιβάλλουμε πρόστιμο συνολικής αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) ευρώ προς την εταιρία CRISTORE IKE-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΑΣ 3 ΜΑΡΟΥΣΙ η οποία προμήθευε με ενδύματα την εταιρία ISB AE-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ(δ.τ.CELESTINO), διότι ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε στα υποκαταστήματα της εταιρίας ISB AE-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ(δ.τ.CELESTINO) επί των οδών ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 41 ΑΛΙΜΟΣ  και Δ.ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 24-26 ΓΛΥΦΑΔΑ, διαπιστώθηκε ότι σε μια σειρά ενδυμάτων που επωλούντο στα ανωτέρω καταστήματα υπήρχαν δυο διαφορετικές ετικέτες επί των ενδυμάτων αναφορικά με τη χώρα προέλευσης τους, το οποίο αποτελεί παράβαση του άρθρου 1 παρ.1 της απόφασης 91354/τ Β/30-8-2017 ΦΕΚ 2983 «κανόνες ΔΙΕΠΠΥ» και επίσης στα τιμολόγια που κατέθεσε η εταιρία ISB AE-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ για τα ανωτέρω καταστήματα, και τα οποία εξέδωσε η εταιρία CRISTORE IKE-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 3 ΜΑΡΟΥΣΙ διαπιστώθηκε ότι για όλους τους κωδικούς που αφορούν τα ενδύματα της πρώτης παράβασης δεν αναγράφεται με ευκρινή τρόπο η χώρα προέλευσης των ενδυμάτων, το οποίο αποτελεί παράβαση του άρθρου 13 του Ν.4177/13/8-8-2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ.2 της απόφασης 91354/τ Β/30-8-2017 ΦΕΚ 2983 «κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)».