Με την υπ’ αριθ. 25392/17-11-2016 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00), σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4177/2014 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/08-08-2013) σε συνδυασμό με το  άρθρο 96 παρ. 10 της υπ’ αριθ. Α2 –718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014), στην επιχείρηση ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ GOURMET BURGER KITCHEN ΑΘΗΝΑΣ, με έδρα στην οδό Μάχης Αναλάτου 52-54 στην Αθήνα, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4177/2013, που διενεργήθηκε στις 08-11-2016 στο υποκατάστημα της εταιρείας εντός του εμπορικού κέντρου The Mall Athens επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου 35 στο Μαρούσι, διαπιστώθηκε τα έντυπα φύλλα διαμαρτυρίας προς χρήση της πελατείας δεν έφεραν σφραγίδα μελάνης με τα στοιχεία του αρμόδιου τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας και τα στοιχεία της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 96 παρ. 4 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.