Με την αρ. πρωτ. 2556/20-11-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση Γ. KOYNAΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΝΑΚ ΚΑΦΕ, Ιερά Οδός 49, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 12-10-2018, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στα νερά κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.