Με την υπ. αρ. πρωτ. 2579/22-06-2021 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ ) στην επιχείρηση “ΓΚΛΕΚΑΣ ΠΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ” στην οδό Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι – Αθήνα , (εντός Νοσ.ΕΛΠΙΣ)  διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις  31-05-2021, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε μηχανισμό αποδοχής καρτών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) ως όφειλε για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμών με τους πελάτες.