Με την αρ. πρωτ. 26/19-01-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.500 € (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση CABUL ABDUR MOHAMMED ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Σαπφούς 2, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 08-01-2018 διαπιστώθηκε:

α. έλλειψη πινακίδας τιμής στα αγγουράκια κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.

β. μη αναγραφή ενδείξεων σε προσυσκευασμένο ρύζι κατά παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 3 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.

γ. έλλειψη ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα για το προιόν «pickledlemon” με BC6223002900275 κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.