Με την αρ. πρωτ. 2646/10-11-17 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΚΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΜΑΡΑΣΛΗ 8, ΑΘΗΝΑ διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 02/11/2017, διαπιστώθηκε υπέρβαση τιμής στο προιόν ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατά παράβαση των άρθρων 7 του Ν. 4177/13 και άρθρου 1 της Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ