Με την υπ’ αριθμ. 2650/11-04-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», που εδρεύει έδρα επί των οδών Κέννεντυ 2 & Πύργου στον Αγ. Ι. Ρέντη,για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 29-03-2019 στο ανωτέρω κατάστημα εστίασης, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο της επιχείρησης δεν αναγράφεται η ένδειξη «κατεψυγμένο» για το είδος «κασερόπιτα», το οποίο βρέθηκε στον καταψύκτη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).