ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2650/28-9-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδες ευρώ) στην επιχείρηση

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΟΡΜΠΟΥΔΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ «ΝΕΟ ΓΡΙΜΠΟΒΟ», ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ,  ΗΠΕΙΡΟΥ 61, ΑΘΗΝΑ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-9-2016,στις πινακίδες με την τιμή πώλησης για το βόειο συκώτι & το βόειο κρέας αναγραφόταν σαν χώρα προέλευσης ΕΛΛΑΣ ενώ με βάση το τιμολόγιο αγοράς Νο 909648/15-9-16 της εταιρείας SOMAFERFRANCE, χώρα προέλευσης ήταν η Γαλλία. Σκοπός η παραπλάνηση του καταναλωτή. Το παραπάνω αποτελεί παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παραγρ. 1 και το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.