Με την αρ. πρωτ. 2670/13-11-2017 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής  επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δυο χιλιάδες ευρώ)  στην επιχείρηση ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. , διότι κατόπιν ελέγχου που διενήργησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στις 3/11/2017  στο υποκατάστημα της ανωτέρω εταιρείας επί της οδού ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 475-477 στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ .Ελήφθησαν ενδειχτηκά 8 συσκευασίες “10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΜΕΓΑΛΑ ” με B.C. 20026189 τα οποία παράγονται και συσκευάζονται στην ελλάδα για την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. .Ζυγίστηκαν με ηλεκτρονικό ζυγό ακριβείας ( ο οποίος ελέγχθηκε ως προς την καλή λειτουργία του με πρότυπα βάρη ) 80 τεμ. από τις ανωτέρω συσκευασίες και διαπιστώθηκε ότι 18 εξ αυτών ήταν κάτω από την οριζόμενη κατηγορία βάρους που αναγράφοταν στη συσκευασία .  Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 9 παρ.5 της Υ.Α. 91354/17  σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν.4177/13