Με την υπ’αρ. 2677/09-03-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση εστίασης «Café Fontana» Ν.ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ με έδρα επί της οδού Αγγ. Μεταξά 13, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της ανωτέρω υπηρεσίας στο ανωτέρω κατάστημα στις 27/2/2015 για την εφαρμογή των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, διαπιστώθηκε ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν ο όγκος του περιεχομένου σε κάθε συσκευασία σε mlγια το είδος αναψυκτικά κατά παράβαση του άρθρου 91 §4ε της Υπ.Απόφασης Α2-718/2014(ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).