Με την αρ. πρωτ. 2678/14-11-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση RASHID HARUNURMOHDΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΦΟΡΑ, Μενάνδρου 45, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 06-11-2017, διαπιστώθηκε έλλειψη ενδείξεων στα ελληνικά στα παρακάτω προιόντα:

1. Lipton Yellow Label Tea MEGA DAANE με BC 8961014106244

2. Κύβοι FARAGELLO(κότας) με BC  6223000037508 κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.