Με την υπ’ αρ. 2679/9-03-2015 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση εστίασης «ΕΥΡ. ΧΗΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα επί της Πλατείας Κανάρη 3, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα στις 27/02/2015, διαπιστώθηκε ότι το είδος «onionrings», το οποίο ήταν κατεψυγμένο, πωλείτο χωρίς να υπάρχει στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ», κατά παράβαση του άρθρου 91§4β της Υπ. Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014).