Με την αρ. πρωτ. 2700/17-11-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «PERSEPOLIS» ABDIMOH. KAVEH  – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, AXAΡΝΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ,» κατά τον αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 07/11/2017, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε ΓΥΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ χωρίς να αναφέρεται στον τιμοκατάλογο του καταστήματος η ένδειξη ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ενώ σύμφωνα με το με αρ. ΤΔΑ–Π-42528/7-11-17 Δελτίο Αποστολής –Τιμολόγιο Πώλησης το προϊόν είναι κατεψυγμένο κατά παράβαση των  άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 § 3Β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.