Με την υπ’ αρ. 3073/26-03-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στο κατάστημα μαζικής εστίασης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με έδρα Σπυρίδωνος 1, στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 15-3-2018 στο ανωτέρω κατάστημα διαπιστώθηκε ότι στους τιμοκαταλόγους της επιχείρησης δεν αναγράφεται η ένδειξη κατεψυγμένο για το είδος «Κασερόπιτα» κατά παράβαση του άρθρου 71§4Β της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017).