ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2736/05-10-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΠΗΓΗ ΑΡΤΟΥ Ε.Π.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡ., Υπ. Αχαρνών 109, Αθήνα,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 27-09-2016, διαπιστώθηκε μη αναγραφή στις πινακίδες πώλησης της ένδειξης «κατεψυγμένο», για τα προιόντα: 1. κοτόπουλο (για την Παρασκευή σάντουιτς) & 2. πεινιρλί (ατομικό) τα οποία βρέθηκαν στον καταψύκτη του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1Β των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.