Με την αρ. πρωτ. 2749/13-12-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΠΑΥΛ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΨΙΛΙΚΑ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 56, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 04-12-2018, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προιόν «αλεύρι Αλλατίνη για όλες τις χρήσεις» 1 κιλό με ημερομηνία λήξης 30-05-2019 σαν μεμονωμένο προιόν ενώ αυτό αποτελούσε μέρος προσφοράς και έφερε ειδική σήμανση κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 § 5 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.