Με την αρ. πρωτ. 2751/13-12-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, υποκ. Αντιγόνης 197 & Αμφιαράου, Σεπόλια, Αθήνα,  διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 04-12-2018, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προιόν: «σοκολατάκια FERREROROCHER» L 2977HA,  200 gr. το οποίο βρισκόταν σε ράφι εντός του Σούπερ Μάρκετ σε προωθητική ενέργεια, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ., για την οποία σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 4A του ιδίου άρθρου προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000€.

Το γεγονός ότι  βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 το ανωτέρω ποσό της 6α παραγράφου ορίζεται στο διπλάσιο ήτοι στις 2.000€, επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει υποπέσει δύο φορές στην ίδια παράβαση -αυτής της έλλειψης πινακίδας τιμών- εντός τριετίας.